Om Oss

Våre prestasjoner

0

Myggnett

0

Solcellelykter

0

Får skolemat hver dag

0

Fadderbarn

Vi er en norsk bistandsorganisasjon

Care4 Starving Children er en norsk bistandsorganisasjon med base på Vestlandet, etablert som et prosjekt av Lions Club Luster. I Care4 mener vi at alle barn har rett på en verdig oppvekst med mat, utdanning og et trygt sted å bo.

Vårt fokusområde er Uganda. I slummen i hovedstaden Kampala er det mange barn som mangler det mest nødvendige, og her klarer Care4 å utgjøre en stor forskjell for mange.

Prosjektet som ble startet i LC Luster har som mål at alle midlene som samles inn skal komme barna direkte til gode. Ikke noe av det som samles inn blir igjen i Norge til administrasjon eller annet. Våre norske frivillige betaler selv for reise og opphold når aktivitetene i Uganda skal følges opp. Heller ikke styremedlemmene får noen form for godtgjørelse.

Organisasjonen er registrert hos Innsamlingskontrollen.

Vår organisasjon i Uganda

I Uganda har vi en liten organisasjon som følger opp barna og familiene vi bistår. De ansatte får betalt en normal Ugandisk lønn. På denne måten kan vi hjelpe mange på en målrettet og effektiv måte, samtidig som vi har god kontroll med hvordan pengene vi samler inn brukes. Care4 har også gode relasjoner til myndighetene i Uganda på høyt nivå. Det er viktig, fordi vi på den måten unngår de korrupsjonsproblemene mange andre organisasjoner sliter med.

Vi arbeider for barn i utsatte områder i Uganda. Arbeidet i Uganda startet i 2015 og organisasjonen ble formelt stiftet i 2017.

Bli fadder


Bli med å jobbe for en bedre fremtid

Ved å støtte et fadderbarn i Uganda, gir du dem muligheten til å kunne gå på skole, få et bedre og tryggere sted å bo enn i slummen, nok mat hver dag og tilbud på medisinhjelp.

Din støtte bidrar til en enorm forskjell til disse barnas liv, og det gir dem muligheten for en bedre fremtid.