Moskitonett redder liv!

Hver dag dør mellom 1.000 og 1.500 barn i verden av malaria, sykdommen som spres av malariamyggen. En sykdom som lett kan behandles om du kommer tidlig nok til lege, og får diagnose og medisin. Men alt for mange barn blir syke, kommer aldri til lege og mangel på både kunnskap og penger tar liv. Ofte er det "kloke koner eller menn" som gir råd, og de får ulike urter som skal kurere sykdommen. Vi deler ut moskitonett som beskytter barna om natta, vi sprer informasjon og vi har en meldingstelefon der de kan melde i fra om barn blir syke slik at vi kan iverksette behandling.
Et moskitonett, som gjerne beskytter 2-3 barn, koster 40 kroner inkl. distribusjon og oppfølgingen av barna. Nå ligger rundt 31.000 barn beskyttet av våre nett, vi mistet ingen av våre barn til malaria i fjor.

Tilbake til forsiden

Funksjonshemmede prioriteres

Desverre er blir oftest funksjonshemmede gjemt bort i Uganda. På skoler opplver vi ofte at de holdes unna når vi kommer for å distribuere nett og gi informasjon.
Vi vil det omvendt. Vi begynner med de som trenger oss mest, og vi stiller krav til skolene. Det kan være små ting, med stor betydning. Som at de funksjonshemmede ikke skal skilles ut med egne uniformer. At de skal være med på prestisjeoppgaver som å servere lærerne. At de skal ha både lærings- og aktivitetstilbud. Dessuten tror vi det er viktig at vi bryr oss om dem, og har samtaler med skolen for å bedre deres situasjon. Her er det først om fremst kunnskap som gjelder, i tillegg til det alltid tilbakevendene problemet med penger. ALLE barn fortjener å ha det godt, for oss er dette en viktig gruppe.

Registrering og oppfølging

Hvert eneste nett som deles ut blir registrert på barn med alder og sovested, om det er på internatskole eller hjemme. Dermed kan barna bli fulgt opp etter noen måneder både med kontroll av bruken og at nettet holdes tett, i tillegg til å avdekke evt misbruk. Vi har opplevd noen tilfeller av at nett er blitt solgt av mottaker. Dette er blitt stoppet ved at alle ved at kontroll kommer, og at utdeling skjer i forståelse med lokale myndigheter som kan følge opp misbruk.
Vi regner 40 kroner pr nett som også inkluderer oppfølging og midler til å hjelpe dem som uansett får malaria. Nettene beskytter deg i senga, men du kan jo bli stukker og være uheldig utenom den tiden også. Det ligger normalt to-tre barn under hvert nett. Vi prioriteter barn og mødre med nyfødte barn, det er de gruppene som oftest rammes, og særlig i fattigområdene der vi arbeider.

Når mor også er et barn

Barn under 15 år og mødre med nyfødte barn er vår prioriterte gruppe. Da er det trist bår vi opplever at noen er dobbelt "kvalifisert". Som denne 14 år gamle jenta som kom med datteren sin på en av våre utdelinger. Historien hennes er langt fra unik. Gravid som 13-åring, måtte slutte på skolen og var nå hjemme som hushjelp hos egne foreldre. Det som måtte være av planlagt framtid lagt i grus. Nå var eneste mulighet slik hun selv fortalte det å få aksept og bli kona til en eldre mann som også kunne akseptere barnet. Alt fokusert på å klare seg på et vis, her var det ikke plass for romantikk og kjærlighet. Slik de kunne fortelle oss i denne landsbyen at det ikke sjelden var menn både i 50- og 60-årene som på denne måten enten fikk seg en ny kone, eller ofte en kone til. Det var gjerne litt status koblet til det å ha råd til å skaffe seg en ung kone, fikk vi vite.
Men inntil videre fikk i alle fall disse to barna, mor og datter, sin malariabeskyttelse.

Moskitonett til Kazinga-barna

Vi har etterhvert besøkt mange skoler med informasjonsopplegg om rent vann, hvordan unngå malaria, hvordan unngå HIV/Aids, hvordan unngå og hvorfor det er både dumt og farlig å bli gravid når du er for ung, viktigheten av utdannelse, hvordan vi ikke skal mobbe hverandre etc. Da var det viktig at vi ikke glemte våre egne barn heller, og her er de for en tid tilbake da alle elevene fikk utdelt moskitonett. Nå får hvert nytt fadderbarn automatisk det som en del av startpakka. Gledelig da at ved besøk til alle hjemmene et par måneder senere var nettene i bruk hos alle. Nå snakkes det også mye om forskjellen, sist år var det knapt tilfeller av malaria blant elevene på skolen